Om Jorunn

Jorunn Kjær

Kunstner og innehaver av

blikk galleri


En iboende nysgjerrighet resulterer i mange ulike uttrykk, kombinasjoner og materialer. 


Jeg er utdannet ved Einar Granum 2 årige kunstfagskole med fordypning i 3-dimensjonal kunst og maleri. 

Kurser med bl.a. Åke Berg, Pål S Gunnæs og Åsne Margrete Reiten. 

Medlem av NFUK - Norsk forening for uavhengige kunstnere og NorwegianMade


Å jobbe med flere kunstformer og materialer driver skaperprosessen min videre. Det eksistensielle og nære er en stadig tilbakevendende inspirasjonskilde -handling og samhandling. 


Jorunn Kjær